Nyhedsbrev – maj 2024

Kære alle

Vi håber I har nydt den første majdag og solens stråler. 

Tak til….
alle jer, der har været i gang med mælkebøttejern og river i hække og på havestierne. Det så virkelig fint ud på vores havevandring i dag. Enkelte af jer, har vist glemt det, så I har lige fået en separat hilsen. 

Sæt kryds i kalenderen….
Den 11. juni, hvor vi får besøg af havekonsulenten til et arrangement om urtehaven og kompostering. Det plejer at være virkelig godt, når han kommer forbi, så vi håber, at mange har lyst til at deltage. 

Vi minder lige om reglerne….
for udlån. En kolonihave må kun lånes ud til familie og maksimalt i 3 uger i løbet af en sæson. Der må ikke indkasseres husleje, men låner må gerne betale almindeligt forbrug til el og vand. Sidste år indskærpede Kolonihaveforbundet, at det er haveforeningens bestyrelse, der har ansvaret for at håndhæve reglerne. Så hermed en opfordring til at alle overholder ovenstående. Summasummarum – hvis du ikke står på kontrakten, så har du lånt haven, og det må du maks gøre i 3 uger. Skulle der være nogen, der er i tvivl om, hvorvidt de er på kant med reglerne, så skriv lige til os. 

De bedste hilsner fra bestyrelsen 

Nyhedsbrev – april 2024

Kære alle

Så er sæsonen for alvor skudt i gang. Hækken er grøn, forårsblomsterne springer ud og forude venter 191 kolo-dage. Det er da på alle mulige måder helt i orden ☀️☀️☀️

I tirsdags afholdt den nye bestyrelse konstituerende møde, hvor vi fik fordelt opgaverne, og gået en tur i foreningen. De sidste ugers lune vejr har været godt for ukrudtet, så de fleste steder skal der fjernes en del i hækkene. Husk også at det er den enkelte havelejers ansvar, at holde hele sti-området foran haven fri for ukrudt.

Heldigvis er der god tid til at få det fixet inden vores næste havevandring den 1. maj. I den kommende sæson holder vi bestyrelsesmøder og havevandring den første onsdag i måneden.

Grønne containere
De grønne containere kommer i følgende weekender i år:
26. – 29. April
31. maj – 3. Juni
12. – 15. Juli
16. – 19. August
20. – 23. september
18. – 21. oktober

Parkeringsordning
Som nævnt på generalforsamlingen har SOFO (netværket af de 4 haveforeninger: Oldjorden, Frydenlund, Solvangen og Oldhøjen) fået udfærdiget udkast til en aftale om parkeringskontrol på foreningernes fællesområder. Aarhus Kommune har stillet som krav, at alle 4 foreninger bakker op om aftalen, for at den må indføres. Frydenlund stemte i sidste uge nej til det konkrete forslag, så som det ser ud nu, kan der ikke indføres parkeringskontrol i den kommende sæson. SOFO vil igen tage parkeringsproblematikken op på førstkommende møde. 

Til info for foreningens nyeste kolonister besluttede Oldhøjens generalforsamling allerede i 2022, at Oldhøjens bestyrelse måtte arbejde videre med indhentning af tilbud om parkeringskontrol sammen med de tre andre haveforeninger. Derfor blev der ikke – ligesom Frydenlund – stemt om det i år. 

Havesalg
Hvis du overvejer at sælge din kolonihave i år, skal du være opmærksom på, at der er to mulige tidspunkter for salg:
Første mulighed: Senest den 1. maj skal du give bestyrelsen besked om at du vil sælge, og senest den 15. maj skal du have alle papirerne klar, for at vi kan gå videre med salget. 
Anden mulighed: Senest den 15. august skal du give bestyrelsen besked om at du vil sælge, og senest den 1. september skal du have alle papirerne klar, for at vi kan gå videre med salget. 

Nye byggeretningslinjer
Hvis du vil bygge om eller bygge nyt, skal du være opmærksom på, at Kolonihaveforbundets Aarhuskreds har opdateret byggeretningslinjerne. Du finder dem her 

Aarhuskredsen
Du finder kontaktinfo til Aarhuskredsen og oplysninger om åbningstiderne her

Kloakering
Vi har i dag fået denne gode besked fra Aarhus Kommune: “Stort tillykke – I er hermed den første kommunale kolonihaveforening i kommunen som er komplet spildevandskloakeret!”Tak fordi rigtig mange af jer handlede hurtigt og sørgede for dialog med kloakmesteren. Det betyder, at vi nu endelig er i mål. 

Sæsonens udvalg
Udvalgene for 2024 er på plads, og vi har nu et fest- og aktivitetsudvalg, et containerudvalg, et generalforsamlingsudvalg og et vandudvalg. Det fælles parkeringsudvalg, bliver af gode grunde ikke til noget – men tak til Mette, der tilbød at tage en tjans i udvalget. Vores udvalg for regnvandshåndtering har også trange kår, for selvom gode folk viste interesse, var der ikke nok til et udvalg. Vi hører meget gerne fra andre, der måske har fortrudt, at I ikke fik meldt jer til et udvalg.

Som altid er bestyrelses-mailen kun et par klik væk, hvis I har spørgsmål eller andet godt på hjerte. Ellers kan vi også anbefale at kaste et blik på hjemmesiden. Vi har faktisk fået et fint nyt layout, og vi er – hvis vi selv skal sige det – rimelig friske til at få siden opdateret. Så I kan finde alt muligt blandet godt derinde.

For nu… De bedste hilsner fra bestyrelsen

Generalforsamlingen 2024

Kære alle

Tak for en god generalforsamling og starten på sæson 2024. Mon ikke det bliver endnu en fantastisk sæson? ☀️😀

I får her referat, årsberegning og tilføjelse til vedtægter. 

Tak til jer, der har meldt jer til årets udvalg. 

Vi mangler mindst et medlem mere til regnvandshåndterings-udvalget, for at det kan blive til noget. Men ellers ser det ud til, at alle andre udvalg er dækket ind. Så overvej lige endnu engang om ikke en af jer, vil tage en tjans med den fremadrettede håndtering af regnvand. 

Mvh bestyrelsen

Ventelisten er lukket for sæson 2024

Ventelisten åbnede 1. April 2024. Kl 8:50 nåede ventelisten 100 medlemmer, og er derfor lukket for nye optag i resten af 2024.

Ventelisten åbner for nye tilmeldinger den 1. april 2025, og vi tager ikke imod nye tilmeldinger før den dato.

Invitation til Generalforsamling 2024

Årets generalforsamling foregår søndag den 24. marts kl. 11.00 i Folkehuset Hasle, Rymarken 118, 8210 Aarhus V. 

Hvis I har forslag til drøftelse eller afstemning på generalforsamlingen, skal de være bestyrelsen i hænde senest den 18. februar. Vi sender endelig dagsorden med bilag senest 14 dage inden generalforsamlingen jf. vedtægterne. 

Som altid er der poster på valg til generalforsamlingen, så overvej allerede nu om det er din tur til at tage en tjans. Til den kommende generalforsamling er følgende poster på valg:

  • Forperson eller bestyrelsesmedlem
  • Suppleanter til bestyrelsen 
  • Medlemmer til vurderingsudvalget
  • Suppleanter til vurderingsudvalget
  • Revisor og revisorsuppleant

Vil du vide mere om posterne, så tag kontakt til os. 

På snarligt gensyn, 

Oldhøjens bestyrelse