Forberedelse til parkeringsordningen

Kære kolonister i Oldhøjen

Som I ved, træder parkeringsordningen i kraft den 1. august. I har modtaget mails som forberedelse. Først en mail om hvad I skal gøre for at få en parkeringstilladelse, og senest en mail om adgang til UnoParks app PARQO til jer, der har bedt om en parkeringstilladelse. 

Skulle der være spørgsmål i den forbindelse, er I mere end velkomne til at kontakte parkeringsudvalget på parkering@de4haver.dk

Der bliver lavet nogle praktiske forberedelser før ordningen kan træde i kraft:

  • Parkeringsskilte med info om parkeringsregler bliver snart sat op.
  • 5 meter skiltene er taget ned ud for to af vores havegange, for at sikre flere pladser, og en ensartet fordeling på hele området. Der er i stedet lagt sten, så der fortsat er mulighed for at svinge ind på havestierne. 
  • Der bliver lavet tydeligere markering af 5 meter reglen ved den sidste havesti, hvor mange, der overser blind vej skiltet ofte forvilder sig op, og derfor har brug for at kunne vende. 

Mvh bestyrelsen i Oldhøjen 

Start af Parkeringsordning

Kære alle

Parkeringsudvalget har nu konstitueret sig og er klar til at registrere parkeringstilladelser og tildele gæste parkeringstilladelser. Parkeringsordningen træder i kraft den 1. august. 

Hvis du har brug for en parkeringstilladelse til egen bil, skal du:

·       Sende en mail til parkeringsudvalget på parkering@de4haver.dk senest den 12. juli.

·       I mailens emnefelt skal du skrive hvilken haveforening og nummer du bor I. F.eks. Oldhøjen 74, Thomas Thomasen

·       I mailen skal du oplyse:

o   Fulde navn

o   Telefonnummer 

o   Mailadresse

o   Nummerplade

o   Desuden skal du vedhæfte foto eller indscannet billede af køretøjets registreringsattest

Vær opmærksom på at du skal stå på lejekontrakten for at få udstedt en parkeringstilladelse. 

Køretøjer uden nummerplade som f.eks. knallerter, scootere og ladcykler skal ikke have parkeringstilladelser. Motorcykler skal have parkeringstilladelse på lige fod med alle andre køretøjer med nummerplade. 

Når parkeringsudvalget opretter din parkeringstilladelse i UnoPark systemet, tildeles du samtidig gæste parkeringstilladelser. Du vil snarest få en mail med information om, hvordan du downloader UnoParks app, logger på systemet, samt bruger systemet til at udstede gæsteparkeringer.

Hvis du har brug for gæste parkeringstilladelser selvom du ikke har en bil, skal du:

·       Sende en mail til Parkeringsudvalget på parkering@de4haver.dk

·       I mailens emnefelt skal du skrive hvilken haveforening og nummer du bor I. F.eks. Oldhøjen 74, Thomas Thomasen

·       I mailen skal du oplyse:

o   Fulde navn

o   Telefonnummer

o   Mailadresse

o   Om du vil bruge UnoParks app eller have gæste tilladelser på papir

Vær opmærksom på at du skal stå på lejekontrakten for at få tildelt gæste parkeringstilladelser. 

Parkeringsreglerne

I parkeringspjecen (Link), kan du læse om parkeringsreglerne og se parkeringskortet.

Alle henvendelser vedrørende parkering skal fremadrettet ske pr. mail til parkeringsudvalget på parkering@de4haver.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig, og hjælpe med at vi alle får en god start på parkeringsordningen for Solvangen, Oldjorden, Frydenlund og Oldhøjen. 

Mvh,

Parkeringsudvalget

Nyhedsbrev – Juli 2024

Kære alle

Sommeren er over os og vi håber I nyder sæsonen og måske lidt ferie i haverne. 

Vi har været på tur i foreningen og der er meget grønt rundt omkring. Dejligt for det meste, men de fleste skal lige have tjekket for ukrudt i hækken og på stierne. Heldigvis kommer der containere den 12. juli, så der er mulighed for at komme af med det grønne affald. Husk også at der i container-weekenden er deadline for første hæk-klipning.

A´pro´pro containere så lader det til at både rampe og skilte er sporløst forsvundet. Ingen har tilsyneladende set det eller opbevaret det siden nogen sidst har fjernet det. Bestyrelsens efterlysning i sidste nyhedsbrev gav heller ikke pote. Så kunne alle ikke lige tjekke en sidste gang i deres skur, eller hvor den slags gemmer sig, så vi kan finde tingene?

Som tidligere skrevet træder parkeringsordningen i kraft den 1. august. Der er nedsat et parkeringsudvalg, som mødes snarest og sender mere info ud til alle. 

Mvh bestyrelsen

Nyhedsbrev – juni 2024

Kære alle
Sommeren er skudt i gang – selvom vejret lige nu ikke helt har fanget det. Vi håber I nyder haverne mellem regnskyl og byger 🌸

Grønne containere

Vi har ikke fået en update på om det nye container-udvalg har modtaget skilte og rampe fra det tidligere udvalg, men vores fornemmelse er, at der mangler noget. Sidste weekend var der i hvert fald ikke en rampe ved de grønne containere. Hvis nogen ligger inde med tingene, må I meget gerne give en melding til os i bestyrelsen, så vi sikrer, at de er tilgængelige for containerudvalget. 

Ordensregler

Vi har fået en del nye med-kolonister det sidste års tid, så vi minder lige nye som gamle om, at der i vores ordensregler står, at der fra 1. april til 30. september ikke må benyttes motorredskaber til have- eller byggearbejde mellem kl. 12.00 og 16.00 på søn- og helligdage. Mind venligt din nabo om det, hvis de glemmer det. 

Månedens tip!

Vi videregiver her et tip til næste måneds klipning af hækken. Hvis man lægger et stykke presenning langs med hækken, når man klipper hæk, falder afklip ned på presenningen, hvorefter man kan samle den sammen om klippene, nemt vippe det af i containeren eller en trillebør, og på den måde undgå tjørnesplinter i hænderne og afklip på havestien, der punkterer cykeldæk. 

Vigtige datoer

Fredag den 14. juni kl. 16.00

Tirsdag den 11. juni kl. 18.30Besøg af havekonsulent, Carsten Juul, med oplæg om urtehaven og kompostering. Det foregår i have 20. Meld tilbage til Lene om du/I kommer på lenearnholtz@gmail.com

Fredagsbar hos Allan i have 29

Lørdag den 10 august

Sommerfest (nærmere info følger)

Onsdag den 10. juli

Vi har en regel om at hækken skal være klippet første gang inden den 10. juli. Vi får grønne containere igen den 12. juli, så hvis man venter til den 12., går det nok også.

Se mere i kalenderen på hjemmesiden: Kalenderen 2024 – Oldhojen.dk

Parkering 

Haveforeningen Frydenlund har, ved en ekstraordinær generalforsamling, valgt alligevel at tiltræde forslag om en fælles parkeringsordning i området omkring de 4 haveforeninger. Det betyder, at SOFO nu underskriver en aftale med Unopark om parkeringskontrol i området. Ordningen træder i kraft 1. august, og så snart vi har adgang til Unoparks system, sender vi mere info ud til alle om alt fra registrering af egen bil, gæstetilladelser og parkeringsområde. Som nævnt på generalforsamlingen er der lagt op til, at det er et tværgående parkeringsudvalg, som kommer til at styre systemet. Vi tror, at det giver en fælles, fair og ordentlig administration af ordningen.
Vi kan se, at der på f.eks. facebook er ivrig dialog om parkering. Vi vil anbefale, at I skriver til os i bestyrelsen, indtil parkeringsudvalget er på plads, hvis I har spørgsmål. Så kan vi nemt svare på spørgsmål om ordning og proces.

God weekend til alle

Mvh bestyrelsen

Besøg af havekonsulenten

Kære alle

Som tidligere år, får vi igen i år besøg af havekonsulent, Carsten Juul.

Han kommer tirsdag den 11. juni, og fortæller om urtehaven og kompostering.

Se nærmere i invitationen her.

Mvh Lene//bestyrelsen