Når du skal bygge om eller til

Det er Aarhuskredsen der er byggemyndighed og byggereglementet findes på deres hjemmeside (Link) 

Når du skal bygge om eller til, skal Aarhus Kredsen godkende ansøgning om at starte nybygning, ombygning eller tilbygning. Når du er i mål, skal Aarhuskredsen igen godkende det færdige byggeri, og sikre at det matcher din ansøgning og i øvrigt overholder byggereglerne. Når det er sket, udsteder de en ibrugtagningstilladelse. Det er dit ansvar at følge reglerne for byggeri i en kolonihave.

Når du vil bygge, skal du:  

 1. Vent på din underskrevne byggetilladelse, som Aarhuskredsen sender til Oldhøjens bestyrelse. Bestyrelsen videresender den straks til dig, hvorefter du kan igangsætte dit byggeri.
 1. Lav byggetegninger og materialebeskrivelse som det er beskrevet i ”Byggeretningslinjer”. Den finder du hos Aarhuskredsen her: https://aarhuskredsen.dk/index.php/byggeregler/. Vær opmærksom på:
  • At alle dokumenterne skal være i A4 format.
  • At du selv skal opmåle dine eksisterende bygninger, da der kan være fejl i tidligere dokumenter på huset.
  • At alle bygninger på din grund tæller med i det samlede areal af bygninger.
  • At du kan se eksempler på Bygningstegninger i Byggeretningslinjerne
 1. Udfyld ”Ansøgning om byggetilladelse”. Den finder du hos Aarhuskredsen her: https://aarhuskredsen.dk/index.php/byggeregler/
 1. Send byggeansøgning, byggetegninger, materialebeskrivelse til haveforeningens bestyrelse på oldhojen@gmail.com. Formanden kigger dit materiale igennem for fejl og mangler, og underskriver byggeansøgningen, hvis alt er som det skal være.
 1. Kontakt Aarhuskredsens byggeudvalg for at få din byggeansøgning godkendt. Vær opmærksom på:
  • At du skal møde personligt op på deres kontor, for at få din ansøgning godkendt. Du finder åbningstider og adresse på deres hjemmeside aarhuskredsen.dk.
  • Byggeudvalget gennemgår din ansøgning om byggetilladelse, byggetegninger og materialebeskrivelse.
  • Ansøgningen bliver behandler på stedet, og du betaler for behandlingen af din ansøgning på Aarhuskredsens kontor med MobilePay.
 1. Undervejs i byggeprocessen fører bestyrelsen tilsyn med din om- eller tilbygning, så du vil kunne få besøg fra bestyrelsen. Det er en god ide, at du tager billeder undervejs af om- eller tilbygningen til brug for den endelig godkendelse og en senere vurdering. Gem også bilag, kvitteringer,
 1. Om- eller tilbygningen skal være færdig indenfor udløb af tidsfristen i byggevejledningen.
 1. Når du er færdig med din om- eller tilbygning, giver du bestyrelsen besked. Bestyrelsen bestiller Aarhuskredsens byggeudvalg, der vender tilbage med en dato og et tidspunkt, hvor de kommer på besøg i haven for at godkende byggeriet. Ved godkendelsen opmåler og kontrollerer byggeudvalget, at du har om- eller tilbygget det du har fået tilladelse til, samt om alt er opført lovligt ud fra gældende regler.
 1. Hvis byggeriet bliver godkendt, modtager du en ibrugtagningstilladelse. Aarhuskredsen sender din ibrugtagningstilladelse til haveforeningens formand, der videresender ibrugtagningstilladelsen til dig.
 1. Dit byggeri er nu afsluttet, og godkendt.