Generalforsamling 2024

Årets generalforsamling foregår søndag den 24. marts kl. 11.00 i Folkehuset Hasle, Rymarken 118, 8210 Aarhus V. 

Hvis I har forslag til drøftelse eller afstemning på generalforsamlingen, skal de være bestyrelsen i hænde senest den 18. februar. Vi sender endelig dagsorden med bilag senest 14 dage inden generalforsamlingen jf. vedtægterne. 

Som altid er der poster på valg til generalforsamlingen, så overvej allerede nu om det er din tur til at tage en tjans. Til den kommende generalforsamling er følgende poster på valg:

  • Forperson eller bestyrelsesmedlem
  • Suppleanter til bestyrelsen 
  • Medlemmer til vurderingsudvalget
  • Suppleanter til vurderingsudvalget
  • Revisor og revisorsuppleant

Vil du vide mere om posterne, så tag kontakt til os. 

På snarligt gensyn, 

Oldhøjens bestyrelse

Generalforsamlingen 2023

Tak for en god generalforsamling den 26. marts, som samtidig skød havesæson 2023 i gang. 

215 dage med sol, stauder og snakke over hækkene ligger foran os – er det ikke fantastisk? ☀🌸🌼

Referat fra generalforsamlingen kan ses her Referat-GF-2023-Oldhoejen

Der er fortsat plads i udvalgene, og havegang 2 mangler en vand-kontaktperson. Så hermed en opfordring til endnu engang at overveje om man kan give en hånd med. Skriv til bestyrelsen på oldhoejen@gmail.com hvis du vil være med. Vi sender snarest en mail til jer i udvalgene med kontaktoplysninger, så I kan begynde at lave aftaler med hinanden. 

Bestyrelsen konstituerer sig til bestyrelsesmødet den 4. april. Herefter kommer årets første nyhedsbrev, men allerede nu kan du følge med på hjemmesiden, fx ligger container-datoerne klar i kalenderen

Mvh bestyrelsen

Nyhedsbrev, August 2022

Månedens nyhedsbrev starter med et stort tillykke til årets havepræmie-modtagere. TILLYKKE Henning og Christina i have 3, Rikke i have 31 og Dagny i have 72 🌱🌼🌷🌸

Og så et par vigtige datoer til kalenderen:

20. august

Sommerfest for enden af vejen. Husk at der ikke må parkeres der fra lørdag morgen. 

28. august

Bestyrelseskaffe i have 39. Kom med forslag eller spørgsmål til bestyrelsen – eller bare til kaffe og hygge. 

3. september

Loppemarked på havegang 2. Sæt en bod op i haven eller på stien, kom og gør et fund eller spis en god kage i Margrethes café.

6. oktober

Beskæringskursus kl. 16.30 – mere info følger. 


De bedste hilsner fra bestyrelsen

Nyhedsbrev, Juni 2022

Hække og ukrudt

Vi var på havevandring i går, og det var hyggeligt at hilse på flere af jer og mærke sommerferie-livet i haverne. Mange steder kunne man se, at der havde været gang i ukrudtslugning foran haverne. Der er fortsat en del, der lige skal tjekke hække for ukrudt og give den en tur med skuffejernet foran hækken. I får en personlig hilsen.

Vi vil også lige nævne, at vi i bestyrelsen ikke har en diktatorisk ukrudtsbekæmpelses-trang, og vi går bestemt ikke med lup når vi kaster et blik på havegangene. Når vi sender disse påmindelser, er det fordi der i vores aftale med Aarhus Kommune, er et krav om at holde stier og hække fri for ukrudt. Det skal vi selvfølgelig overholde – så engang imellem er man altså så heldig at få en venlig påmindelse 😊

Husk også at der skal klippes hæk inden den 10. juli (på søndag), og at hækken max må være 160 cm høj. Der kommer grønne containere i weekenden.

Bæredygtige idéer

Kolonihaveforbundet lancerer en kampagne, der sætter fokus på bæredygtighed i kolonihaver se Link. Hvis I vil bidrage med gode idéer, kan I gøre det her:https://kolonihaveforbundet.dk/tip-til-baeredygtig-have/


Arrangementer med havekonsulent

I juni måned blev der afholdt arrangement med havekonsulent Carsten Juul. I den forbindelse blev der stillet forslag om to nye arrangementer: 1. Beskæringskursus med Carsten i sensommeren og 2. En bytte-staude dag i oktober. Er der nogen, der har lyst til at være tovholdere på at arrangere de to events?


Velkommen til nye

Sidst, men absolut ikke mindst, skal vi byde velkommen til nye haveejere i have 28 og 64. I have 28 er Ditte og Gustav rykket ind, og i have 64 er Mette og Birgitte rykket ind. Vi håber I får en dejlig sommer i jeres nye haver, og at I falder rigtig godt til i foreningen.

Rigtig god sommer til alle ☀

mvh bestyrelsen

Nyhedsbrev, Maj 2022

Kære alle, 

Sæsonen er skudt godt i gang, og vi starter denne måneds nyhedsbrev med vigtig info om datoer 😊

Ændring af dato for 80 års jubilæumsfest
Da vi blev gjort opmærksom på, at der i weekenden 12. -14. august er grønne containere, ændrer vi hermed festlighederne i forbindelse med Oldhøjens 80 års fødselsdagsfejring til Lørdag d. 20. august. Sæt kryds i kalenderen allerede nu.
Have-hilsner fra aktivitets- og festudvalget

Arrangement med havekonsulent
Husk tilmelding til arrangementet den 8. juni med havekonsulent Carsten Juul. 

Fredagsbar
Fredagsbarerne er godt i gang, og aktivitetsudvalget lægger have til de første. Vi mangler værtshaver efter den 1. juli. Så hvis du vil lægge have til et par times nabohygge en fredag i sæsonen, så giv lyd. Det kræver ingen planlægning eller indkøb, bare et par stole og en åben havelåge. 

Præmiehaver
Hvis du ikke er interesseret i at komme i betragtning til en havepræmie denne sæson, skal det meldes til bestyrelsen senest den 5. juni. 

Ukrudt i hækkene
Generelt ser det hele bare rigtig pænt ud i vores lille forening, men der er en håndfuld haver, der har fået en venlig henstilling om at bruge lidt tid med skuffejernet. 

Afbrænding og bål
Vi har i bestyrelsen fået en klage fra en haveejer i en af nabo-foreningerne. Det opleves, at der er gener med røg, etc, og der henvises til vores ordensregler, hvor der står, at “al afbrænding er forbudt”. Vi har i den forbindelse fundet gamle referater frem, og kan konstatere, at ordlyden er indsat i ordensreglerne ved generalforsamlingen i 2011, efter at Aarhus Kommune nedlagde forbud om afbrænding af haveaffald. I samme ombæring diskuteres det dog, at det er tilladt, at have bålfad, men det blev aldrig skrevet ind i ordensreglerne. 

Den problematik er vi naturligvis nødt til at forholde os til, så pr. dags dato må vi henstille til, at vi følger vores egne ordensregler, og at der ikke må forekomme afbrænding i haverne, herunder afbrænding i bålfade. 

For at få opdateret ordensreglerne så de faktisk reflekterer beslutningen på generalforsamlingen i 2011, og nuværende praksis, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 18. juni kl. 11 i have 39. Vi fremsender snarest invitation og afstemningsforslag.

De bedste hilsner fra Bestyrelsen