Information om Kamstrup systemet

På en generalforsamling er det besluttet, at vi i haveforeningen skulle etablere aflæsnings- og målesystemet fra Kamstrup. Systemet måler vandforbrug i alle haver og på vores hovedledning. Fra det kan vi fjernaflæse forbrug, og vi kan se hvis der er udsving på systemet, som ikke bør være der. For det første betyder det, at vi kan opkræve for vandforbrug fra os allesammen individuelt, på det vand der bruges fra målerbrønd ind til egen have, så vi ikke hæfter solidarisk for lækager eller vandspild i andres huse eller haver. For det andet, kan vi reducere vandspild ved at opdage det hurtigere når en vandhane f.eks. står tændt eller vandrør i huset er læk og haveejer ikke er der. Tidligere forårsagede det store udgifter for haveejere ved skader og en samlet udgift til os allesammen for vandspild. 

Vi er nu allesammen koblet på Kamstrup systemet, så vi som haveejere selv får en vandalarm, hvis der er udsving i vandforbrug fra målerbrønd og ind i vores egen have. Systemet er adaptivt – det vil sige, at det over tid registrerer data fra vores have om vores forbrug. Hvornår bruger vi typisk meget vand? Og hvor ligger forbruget i gennemsnit? Ud fra de data kommer systemet med advarsler til os, hvis forbruget er anderledes end normalt. 

Det vil sige, at den enkelt haveejer fremadrettet selv får en vandalarm, hvis der er udsving på ens eget vandforbrug. Det betyder selvfølgelig også, at den enkelte haveejer selv har ansvaret for at reagere og udbedre. 

Nedefor kan I se infokoder, der kan komme i sms-vandalarmen.