Få en have

Ventelisten lukket for nye tilmeldinger. Vi åbner op for tilmeldinger igen 1. April 2023. 

Hvis du er interesseret i at få en kolonihave i Haveforeningen Oldhøjen, skal du skrives på vores venteliste. Vi kan ikke sige noget om, hvor lang tid der går, før du får tilbudt en have, da det er meget forskelligt, hvor mange haver der sælges fra år til år. Hvis du takker nej, når du får tilbudt en have, beholder du din placering på ventelisten. 

Prisleje og udgifter

Vi har haver i alle prislejer afhængig af husets beskaffenhed. Således kan et kolonihavehus koste alt fra 30.000 – 50.000 for et mindre skur til 200.000 – 400.000 for hus på 40-50 m2 + overdækket terrasse med indlagt el. Man køber kolonihavehuset, men lejer haven – derfor er der udover købesummen en årlig haveleje, der inkluderer renovation og containere til grønt affald. Prisen er 4000 kroner årligt pr. have. Dertil kommer et afdrag på kloakeringslån (cirka 4000 kroner årligt).

Venteliste

Vi har en venteliste med 100 pladser.

Hvis du vil skrives op til en have bedes du sende en mail til venteliste@oldhojen.dk med dine kontaktoplysninger (Dit fulde navn, adresse, telefonnummer samt mailadresse) samt overføre 100 kroner til Reg.nr.: 5382, Kontonr.: 0316116. Opgiv venligst dit navn på indbetalingen. Når du har modtaget en bekræftelse fra os, er du skrevet op på ventelisten og vil modtage en mail næste gang vi får en have til salg.

Du kan blive skrevet på ventelisten fra 1. april til 31. januar. Når de 100 pladser på listen er besat, lukker vi for tilmelding, ved at skrive det på siden her. 

For at forblive aktiv på listen, skal du hvert år mellem 1. februar og 31. marts indbetale 100 kr. Vi sender en påmindelse når tiden nærmer sig. Har vi ikke modtaget din betaling senest den 31. marts vil din plads på listen ikke blive fornyet. Vær opmærksom på, at indbetalinger der er foretaget for sent, ikke tilbagebetales.

Vi kan ikke oplyse hvilket nummer man har på ventelisten.

Når en have sættes til salg

Når en have bliver sat til salg, skriver vi til alle på ventelisten. Vi forsøger at få alle relevante informationer om fremvisning af haver med i de salgsmails, vi sender ud. Er noget uklart, er man velkommen til at skrive til sælger med uddybende spørgsmål.  Ligeledes hvis man ønsker at se haven, inden man takker ja. Ofte vil der dog være oplyst et tidspunkt for åbent hus i forbindelse med salget, og her er det ikke nødvendigt at tilmelde sig. Til fremvisningerne vil det være muligt at se en vurderingsrapport, men den sendes aldrig elektronisk til andre end køber.

Når fristen for at melde tilbage er udløbet, tilbyder vi haven til den/dem, der er interesserede i at købe haven, som står øverst på ventelisten.

Køber får herefter tilsendt vurderingsrapporten. Vi opfordrer til, at køber gennemgår huset med en byggesagkyndig for at vurdere dets stand. Ønsker vedkommende derefter at købe huset underskrives en købskontrakt. Vi bestræber os på at underskrive en uge efter, man får tilbudt haven. Køber har efterfølgende 6 bank dages fortrydelsesret på købet. Når denne fortrydelsesret er udløbet, overdrages huset til den nye ejer.