Kalender 2020

Generalforsamling + vandåbning:
Generalforsamlingen er udskudt på ubestemt tid pga. forsamlingsforbud. Grundet etablering af nye vandrør er der pt. lukket  for vandet, der etableres fælleshane i uge 17.

Grønne containere i 2020:
Der må kun komme planteaffald i containerne – ingen plastiksække, brædder og lignende. Husk at save/klippe træer og buske i mindre stykker –
så kan alle få plads til deres i containerne.
24. – 26. april
29. – 31. maj
10. – 12. juli
7. – 9. august
11. – 13. september
23. – 25. oktober

Hækklipning:
Første gang inden 10. juli
Anden gang inden 15. september

Præmiefest for vinderhaverne:
Dato og sted endnu ukendt