Kalenderen 2022

Fest -og Aktivitetsudvalget:

 • 6. maj: Fredagsbar hos Hannu og Kamma i have 5
 • 20.maj: Fredagsbar hos Anette og Allan i have 29
 • 17. juni: Fredagsbar hos Rikke og Thomas have 31
 • 13. august: Sommerfest
 • 3. september: Loppemarked

Havekonsulent:
Den 8. juni
er der mulighed for at deltage i en aften med havekonsulent Carsten Juul. Se vedhæftede og husk tilmelding via oldhoejen@gmail.com

Grønne containere i 2022:
Der må kun komme planteaffald i containerne – ingen plastiksække, brædder og lignende.

Husk at save/klippe træer og buske i mindre stykker – så kan alle få plads til deres i containerne.

Vi opfordrer til, at I smider jeres poser ud, så container-udvalget ikke skal køre på genbrugsstationen med en kæmpe sæk poser.

 • 22. – 24. april
 • 3. – 5. juni
 • 8. – 10. Juli
 • 12. – 14. august
 • 16. – 18. september
 • 21. – 23. oktober

Bestyrelses kaffe i 2022:
I løbet af havesæsonen inviterer bestyrelsesen på bestyrelses-kaffe i forskellige haver. Her kan man komme forbi med spørgsmål, få hjælp til at finde info på hjemmesider eller bare komme forbi og drikke en kop kaffe

 • Søndag den 22. maj kl. 15-16 (hos Lene i have 20)
 • Søndag den 26. juni kl. 15-16 (hos Tina i have 58)
 • Søndag den 28. august kl. 15-16 (hos Maiken i have 39)
 • Søndag den 25. september kl. 15-16 (hos Dagny i have 72)

Hækklipning:

 • Første gang inden 10. juli
 • Anden gang inden 18. september

Generalforsamling 2022:
Generalforsamlingen blev afholdt d. 13/3-2022 kl. 10. Dagsorden og referat kan ses her