Kalenderen 2022

Fest -og Aktivitetsudvalget:

  • 20. august: Jubilæums fest
  • 3. september: Loppemarked
  • 6. oktober: Beskæringskursus kl. 16:30

Grønne containere i 2022:
Der må kun komme planteaffald i containerne – ingen plastiksække, brædder og lignende.

Husk at save/klippe træer og buske i mindre stykker – så kan alle få plads til deres i containerne.

Vi opfordrer til, at I smider jeres poser ud, så container-udvalget ikke skal køre på genbrugsstationen med en kæmpe sæk poser.

Container weekender:

  • 16. – 18. september
  • 21. – 23. oktober

Bestyrelses kaffe i 2022:
I løbet af havesæsonen inviterer bestyrelsen på bestyrelses-kaffe i forskellige haver. Her kan man komme forbi med spørgsmål, få hjælp til at finde info på hjemmesider eller bare komme forbi og drikke en kop kaffe

  • Søndag den 28. august kl. 15-16 (hos Maiken i have 39)
  • Søndag den 25. september kl. 15-16 (hos Dagny i have 72)

Hækklipning:

  • Første gang inden 10. juli
  • Anden gang inden 18. september

Generalforsamling 2022:
Generalforsamlingen blev afholdt d. 13/3-2022 kl. 10. Dagsorden og referat kan ses her

Ekstraordinær Generalforsamling 2022:
Ekstraordinær Generalforsamlingen blev afholdt d. 18/6-2022 kl. 11. Dagsorden og referat kan ses her