Udvalgsmedlemmer, 2024

Fest- og aktivitetsudvalg

Udvalget står for planlægning af fest(er) og aktiviteter, og må meget gerne aktivere hele haveforeningen i udførelsen, bare de er tovholdere. Udvalget sætter selv ambitionsniveauet 🙂

 • René, have 13
 • Allan, have 29
 • Kikki, have 43
 • Rikke, have 31
 • Nina, have 7 – ift. legeaftaler og aktiviteter for børn

Grønne Containere

Cirka 6 gange om året får vi grønne containere. Denne opgave går ud på at sikre der ikke holder biler på området samt at alt affald lander i containerne og at der er ryddet når containerne bliver hentet.

 • Matilde, have 46
 • Louise, have 51

Regnvandhåndtering

Udvalget danner overblik over områder i foreningen, hvor der er udfordringer ved nedbør, og samler information om mulige løsninger ved øget nedbør – individuelle såvel som kollektive f.eks. dræn, faskiner, regn-opsamling, beplantning, osv.

 • Mikkel, have 42
 • Karen, have 63

Vandudvalg

Der vælges en person per havegang som kontaktperson. I tilfælde af lækage i en have på havegangen og hvor havelejer ikke kan kontaktes, lukker kontaktpersonen for vandet.

 • Else, have 18 – Repræsentant for  havegang 1
 • Allan, have 29 – Repræsentant for havegang 2
 • Theis, have 58 – Repræsentant for havegang 3
 • Henrik, have 59 – Kamstrup systemet

Parkering

Oldhøjen skal stille med 1-2 repræsentanter til et parkeringsudvalg på tværs af de fire haveforeninger. Udvalget skal administrere parkeringskontrol-ordningen og svare på henvendelser fra haveejere om parkering

 • Mette, have 64

Generalforsamling og forberedelse

Forberedelse inden og oprydning efter generalforsamling. Herunder at lave kaffe, købe brød eller lign.

 • Lene, have 1
 • Helle, have 69
 • Hanne, have 73