Seneste nyt

Nyhedsbrev Juni 2021

Kære alle, 
Vi har i dag holdt møde i bestyrelsen og været på havevandring. Nogle haver har fået en venlig påmindelse om at få styr på ukrudt i hækken. Men hermed også en opfordring til, at vi alle husker at få hækkene ned på 160 cm., når der snart skal klippes hække rundt omkring. 

Vand i haveforeningen

Vandudvalget og bestyrelsen holdt også fællesmøde i dag, som tidligere annonceret. I får snarest en orientering herfra. 

Præmiehaver

Det er igen blevet tid til at udvælge præmiehaver. Er man ikke interesseret i at komme i betragtning, skal man senest søndag den 6. juni sende en mail til oldhoejen@gmail.com med besked herom. 

Udvalgene

Vi håber der er gang i udvalgene rundt omkring, og at I har haft mulighed for at koordinere lidt. Husk at vi også meget gerne videreformidler beskeder til hele foreningen om spændende ting I har gang i. 

GDPR – behandling af data

Vi skal som haveforening også forholde os til persondataloven, altså den lov der beskriver hvordan vi som forening har pligt til og ansvar for at behandle de persondata vi har. Vi har derfor sat gang i et større sorteringsarbejde, hvor vi både får styr på de fysiske papirer og mapper vi har, men i lige så høj grad de dokumenter, mails og aftaler vi håndterer online. Opsummerende kan det siges, at vi kun behandler og opbevarer data fra jer, som I selv har givet os og som vi har behov for, for at kunne varetage bestyrelsesarbejdet. I forbindelse med oprydning i de fysiske papirer fandt vi to sjove og meget gamle artikler, som vi har scannet ind, fordi vi synes I også skulle se dem. 

Arbejdsdag den 4. juli

Vi vil gerne invitere til arbejdsdag og kaffe. Der er små projekter, som vi sammen skal have lavet, og i stedet for at uddelegere opgaverne, synes vi det ville være hyggeligere at gøre det sammen. Der skal f.eks. fjernes ukrudt på fællesområderne, lægges et par fliser, tegnes op til containerplads og laves et hul i vejen til container-skiltet. Vi håber rigtig meget på, at I vil være med. Hvis man ikke kan overskue at svinge en flise, er man så hjertelig velkommen alligevel – vi kan også bruge nogen til at holde humøret højt og sørge for god stemning eller kaffe. 
Vi mødes kl. 10.00 ved stenene for enden af asfaltvejen. Vi slutter af med kaffe og kage kl. 15.00.Meld jer gerne til på oldhoejen@gmail.com inden den 30. juni. 

Mange hilsner fra bestyrelsen

Nyhedsbrev Maj 2021

Kære Alle,
Vi holdt i går bestyrelsesmøde og gik en tur i haveforeningen. I stort set alle haver boltrer ukrudtet sig i hækken ud mod havestien. Det er jo fantastisk, at alt det grønne har gode kår med regn og forårssol, men Aarhus Kommune bliver ikke så tilfredse med os. For som der så fint står i vores lejekontrakt, skal vi sikre at det “altid er i sømmelig stand” 😊 Så skal vi ikke lige få styr på det i nærmeste fremtid, så vi igen får sømmelige hække, der er 160 cm høje og uden ukrudt? 

Bevaringsværdige træer 

Da vi lejer jorden af Aarhus Kommune, skal håndteringen af træer i haveforeningen følge kommunens retningslinjer. Læs mere om træpolitik og database over bevaringsværdige træer se (Bevaringsværdige-træer-i-kolonihaver-Oldhøjen-2021)

Hækplanter

Vi forventer at købe hækplanter (tjørn) til hækkene ud mod havestierne igen til efteråret. Så overvej i mellemtiden om du får brug for hækplanter. Vi melder ud, når vi er klar til at bestille. 

Nye udvalg

Vi er i den heldige situation, at alle udvalg nu er på plads. Tusind tak til jer, der giver en hånd med. Se oversigt over udvalgene i det vedhæftede. 

Vurderingsdatoer

Ønsker du at sælge din have i 2021 skal du være opmærksom på at husene vil blive vurderede i allerede fastsatte weekender, da det bliver for omfangsrig en opgave for vurderingsudvalget, hvis det skal foregå løbende. Ønske om salg i denne sæson, skal derfor meldes til bestyrelsen inden den 1. juni, 1. august eller 1. oktober.

Vurderings-weekenderne ligger umiddelbart herefter. Husk også at orientere dig på hjemmesiden om hvilke papirer, tilladelser mv. du selv skal have styr på før din have kan blive vurderet.

OBS muligheden for at lave vurderingerne er afhængig af, at vi kan få de nye medlemmer i vurderingsudvalg på kursus (dette har ikke være muligt i hele Corona-perioden) eller at vi kan få den nødvendige hjælp fra mere erfarne folk udefra. Vi gør alt hvad vi kan, for at få det til at lykkes, men udskydelser kan forekomme.

Brud på vandrør 

Der er fortsat et læk på vandrørene, formodentlig på havegang 2. For to måneder siden blev et brud ved have 50 repareret. Vi kan dog konstatere, at vandsystemet registrerer et vandspild på mange liter hver dag, hvorfor der må være endnu et brud et sted. Systemet var tæt, da vand- og kloakeringsprojektet blev afsluttet. Bruddet må derfor være opstået efterfølgende. Vi har håndværkere på sagen, og forsøger at finde en løsning hurtigst muligt. 

Brønddæksler

Husk at melde tilbage til Nina, senest den 9. maj, på oldhoejen@gmail.com hvis dit brønddæksel er gået i stykker. 

Overdækkede terrasser 

Der er kommet besked fra Aarhuskredsen med præcisering af reglerne for overdækkede terrasser i kolonihaver i Aarhus. Reglerne er ikke nye, men kredsen har fundet det nødvendigt igen at indskærpe. Læs om dem på http://www.oldhojen.dk/web/?page_id=28

Sæt kryds i kalenderen den 16. maj

Husk bestyrelseskaffen hos Lene i have 20 den 16. maj. Man behøver ikke have et problem eller et spørgsmål – man kan også bare dukke op, hvis man kan lide at drikke kaffe sammen med andre.  

Nyhedsbrev april 2021

Kære alle

Håber I har nydt påsken – selvom vejret viste os, at april er lunefuld.

Bestyrelses-opgaver og kontakt til bestyrelsen
Vi holdt bestyrelsesmøde onsdags. Det vil vi fremadrettet gøre den første onsdag i hver måned, hvor vi også har havevandring. 
Som I kan se nedenfor, har vi valgt at konstituere os på en måde, hvor opgaverne er fordelt ud mellem alle medlemmer af bestyrelsen. 

 • Maiken (have 39) står for proces omkring salg af haver, herunder kontakt til vurderingsudvalg og proces omkring byggeansøgninger. Maiken bliver, sammen med Dagny, også vores repræsentant i fællesforeningen (de 4 haveforeninger)
 • Lene (have 20) opdaterer opslagstavler og sikrer, at alle opslag er gældende 
 • Rikke (have 59) administrerer Oldhøjens hjemmeside, og holder styr på foreningens dokumenter. 
 • Dagny (have 72) er kasserer, og bliver sammen med Maiken vores repræsentant i fællesforeningen. 
 • Ulrik (have 17) opdaterer ventelisten, og er bestyrelsens kontaktperson ift. vand og kloak.
 • Nina (have 7) har ansvar for præmiehaverne og giver en hånd med ift. vand og kloak. 
 • Tina (have 58) håndterer mail konto og skriver nyhedsbreve.

Vi glæder os rigtigt meget til at komme i gang med alle opgaverne, men vi er jo først og fremmest kolonister, og vi elsker at være i vores haver og gå ture i vores dejlige haveforening. Så når vi møder jer på havegangene vil vi helst bare være naboer, og vente med at svare på forskellige spørgsmål om bestyrelsen til en anden god gang. 
Derfor er vi også kommet på en, hvis vi selv skal sige det, ganske glimrende idé – i løbet af havesæsonen inviterer vi nemlig på bestyrelses-kaffe i forskellige haver. Her kan man komme forbi med spørgsmål, få hjælp til at finde info på hjemmesider eller bare komme forbi og drikke en kop kaffe med os. 
Derudover kan man, som altid, naturligvis skrive en mail til oldhoejen@gmail.com, så svarer vi hurtigst muligt. 

Datoer for Bestyrelse-Kaffe

 • Søndag den 25. april kl. 15-16 (hos Rikke i have 59)
 • Søndag den 16. maj kl. 15-16 (hos Lene i have 20)
 • Søndag den 6. juni kl. 15-16 (hos Ulrik i have 17)
 • Søndag den 4. juli kl. 15-16 (hos Maiken i have 39)
 • Søndag den 1. august kl. 15-16 (hos Dagny i have 72)
 • Søndag den 6. september kl. 15-16 (hos Tina i have 58)

Udvalgene

Normalt er det jo til generalforsamlingen, at vi alle får mulighed for at melde os til at tage en tjans i et udvalg. Det kunne vi så ikke i år.

Vi har sakset vores udvalgsliste ned til 5 udvalg, og vi håber I alle vil give en hånd med, og melde jer til et udvalg. Det gør I ved, at svare på mailen her og skrive hvilket udvalg I gerne vil være med i.

 1. Fest- og aktivitetsudvalg
  • Tidligere er der holdt både fælles fest og gangfester. Derudover kan det være fællesaktiviteter, som fredagsbar eller temaarrangement, eller en legedag for børnene. Det er helt op til udvalgets medlemmer, at sætte rammerne og niveauet.
 2. Udvalget der indstiller miljø- og børnevenlige haver
  • En gang om året kan vi indstille særlige haver. Udvalget går en tur i haveforeningen og vurderer om vi som forening skal indstille en have.
 3. Grønne containere-udvalget
  • Cirka 6 gange om året får vi grønne containere. Udvalget sikrer, at der ikke holder biler på området, og giver en hånd med at få ryddet når containerne bliver hentet. Vi opfordrer til. at folk selv smider deres poser ud, så udvalget ikke skal køre på genbrugsstationen med en kæmpe sæk poser.
 4. Vandudvalg
  • Udvalget sørger for elektronisk aflæsning og datahåndtering af Kamstrup systemet, sammen med Henrik i have 59.
 5. Generalforsamlings-udvalg
  • Udvalget sørger for forberedelse og afrydning inden og efter generalforsamling, herunder at lave kaffe og købe brød, drikkevarer, m.m.

Rigtig god weekend til alle, 

De bedste hilsner fra bestyrelsen