Invitation til Generalforsamling 2024

Årets generalforsamling foregår søndag den 24. marts kl. 11.00 i Folkehuset Hasle, Rymarken 118, 8210 Aarhus V. 

Hvis I har forslag til drøftelse eller afstemning på generalforsamlingen, skal de være bestyrelsen i hænde senest den 18. februar. Vi sender endelig dagsorden med bilag senest 14 dage inden generalforsamlingen jf. vedtægterne. 

Som altid er der poster på valg til generalforsamlingen, så overvej allerede nu om det er din tur til at tage en tjans. Til den kommende generalforsamling er følgende poster på valg:

  • Forperson eller bestyrelsesmedlem
  • Suppleanter til bestyrelsen 
  • Medlemmer til vurderingsudvalget
  • Suppleanter til vurderingsudvalget
  • Revisor og revisorsuppleant

Vil du vide mere om posterne, så tag kontakt til os. 

På snarligt gensyn, 

Oldhøjens bestyrelse