Nyhedsbrev, August 2023

Kære alle,

August er godt i gang, og vi nærmer os årets vigtigste dato…. Sommerfesten. 

Det sker lørdag den 19. august. Festudvalget har sendt invitationer ud, og hvis du ikke allerede har gjort det, kan du give dem besked om at du kommer på holm9@hotmail.com.

Medlejer på lejekontrakten

Standardlejevilkår for leje af en havelod under Kolonihaveforbundet er blevet ændret ved seneste årsmøde i kongressen. Derfor opsummerer vi lige de nuværende regler om lejer og medlejer på lejekontrakten. 

Lejekontrakten/brugsretsaftalen er den kontrakt, der indgås mellem haveforeningen og dig/jer som medlem(mer). Lejekontrakten/brugsretsaftalen regulerer dit/jeres lejeforhold med foreningen, og vedrører lejen af selve havelodden, herunder de aftaler der er indgået med Aarhus Kommune, som i Oldhøjens tilfælde ejer jorden. Du kan læse mere om at have kolonihave på lejet jord her

Lejekontrakten har ikke noget at gøre med købsaftalen, som er den aftale der indgås mellem køber og sælger i forbindelse med salg/køb af selve kolonihavehuset på havelodden. Der kan således godt være en medlejer på lejekontrakten, uden at vedkommende ejer kolonihavehuset. 

Lejekontrakten indgås i det øjeblik man køber et kolonihavehus. Derudover har man ret til at få optaget en ny lejer på en eksisterende lejekontrakt sammen med en, hvis der er  tale om en ægtefælle/registreret partner, en samlever (i mere end 2 år), en myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmer sidder i uskiftet bo med dem, og den nye lejer i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i foreningen (fx bopæl i Aarhus Kommune). 

Skulle der være nogen af jer, der ønsker at optage en medlejer på lejekontrakten, hjælper bestyrelsen gerne med det administrative i den forbindelse. Skriv til os på oldhoejen@gmail.com

Havesalg til efteråret

Husk at ønske om salg af kolonihave i indeværende sæson, skal meldes til bestyrelsen senest den 1. september. Det er vigtigt at du har styr på salgsproceduren inden du sender din opsigelse og melder klar til salg. 

Med venlig hilsen bestyrelsen