Nyhedsbrev Juli 2021

Kære alle,
Håber I nyder sommeren og måske nogle feriedage. Vi har i dag haft bestyrelsesmøde og været på havevandring – det ser så fint ud derude, med ny-klippede hække og blomster der lyser op. Enkelte haver får lige en særskilt påmindelse om hæk der skal klippes eller ukrudt der skal fjernes.

Velkommen
Så skal vi byde velkommen til nye have-naboer.

  • Kamma og Hanno har overtaget have 5
  • Britta har overtaget have 61
  • Nanna og Victor har overtaget have 38
  • Rikke har overtaget have 11

Håber I falder godt til og nyder havelivet herude 😊

Arbejdsdag
Tak for den store opbakning til arbejdsdagen sidste weekend. Det var fantastisk at se hvor mange, der valgte at bruge et par timer på foreningen. Af samme grund gik der også kun et par timer, og så var alle opgaver løst. Der er fjernet gamle fliser fra den gamle affalds-ø, der er lagt nye fliser både ved enden af vejen og ved den nye affalds-ø, der er sat en “stop-pæl” op ved havegang 3, der er fjernet ukrudt og sået sommerblomster på fællesarealer og så er der gjort klar til grønne containere, med afmærkning og skilt. Heldigvis var der også tid til god kaffe og hygge.

Sommerfest
Der var også god opbakning til sommerfesten, som aktivitetsudvalget havde planlagt. Desværre havde vejrguderne ikke fået beskeden, så festen måtte aflyses. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen den 31. juli, hvor sommerfest 2.0 afholdes. se her.

Marketenderiet
Sylvester som bestyrer marketenderiet har fået installeret en elektronisk lås på døren, så man selv kan låse sig ind og gøre de indkøb man har brug for. Man kan få udleveret en nøglebrik hos ham onsdag, torsdag og fredag eftermiddag mellem kl 17-19. Man køber nøglebrikken for 30 kroner og betaler derudover et depositum på 50 kroner. Fremover er der derfor åbent i marketenderiet alle ugens dage mellem kl. 12-19 for dem der har en nøglebrik. 

Vand
Vi har i bestyrelsen besluttet, at der som tidligere lukkes for vandet når havesæsonen slutter og åbnes igen når havesæsonen starter. Det vil også være praksis fremadrettet. Det gør vi med argumentet om, at der for nuværende stadig er vandspild i systemet. Derudover vil der også være et vandudvalg, der reelt er “på arbejde” for foreningen uden for havesæsonen, hvilket vi vurderer ikke er rimeligt. Vi er klar over, at der er mange holdninger til lige præcis den her beslutning, og det står alle frit for, at fremsætte andre forslag til åbning/lukning af vand på en generalforsamling.
Fra og med 1. maj i år indførte vi individuel afregning af vand. Samme dag lavede vandudvalget en måleraflæsning i alle haver. For at gøre afregning så smidig og administrativt let som muligt, har vi besluttet at der sendes en opkrævning for vand med opkrævningen af haveleje. Det betyder, at man fremadrettet betaler for det vand man forbruger én gang om året. 

Skriv et svar