Nyhedsbrev, Maj 2022

Kære alle, 

Sæsonen er skudt godt i gang, og vi starter denne måneds nyhedsbrev med vigtig info om datoer 😊

Ændring af dato for 80 års jubilæumsfest
Da vi blev gjort opmærksom på, at der i weekenden 12. -14. august er grønne containere, ændrer vi hermed festlighederne i forbindelse med Oldhøjens 80 års fødselsdagsfejring til Lørdag d. 20. august. Sæt kryds i kalenderen allerede nu.
Have-hilsner fra aktivitets- og festudvalget

Arrangement med havekonsulent
Husk tilmelding til arrangementet den 8. juni med havekonsulent Carsten Juul. 

Fredagsbar
Fredagsbarerne er godt i gang, og aktivitetsudvalget lægger have til de første. Vi mangler værtshaver efter den 1. juli. Så hvis du vil lægge have til et par times nabohygge en fredag i sæsonen, så giv lyd. Det kræver ingen planlægning eller indkøb, bare et par stole og en åben havelåge. 

Præmiehaver
Hvis du ikke er interesseret i at komme i betragtning til en havepræmie denne sæson, skal det meldes til bestyrelsen senest den 5. juni. 

Ukrudt i hækkene
Generelt ser det hele bare rigtig pænt ud i vores lille forening, men der er en håndfuld haver, der har fået en venlig henstilling om at bruge lidt tid med skuffejernet. 

Afbrænding og bål
Vi har i bestyrelsen fået en klage fra en haveejer i en af nabo-foreningerne. Det opleves, at der er gener med røg, etc, og der henvises til vores ordensregler, hvor der står, at “al afbrænding er forbudt”. Vi har i den forbindelse fundet gamle referater frem, og kan konstatere, at ordlyden er indsat i ordensreglerne ved generalforsamlingen i 2011, efter at Aarhus Kommune nedlagde forbud om afbrænding af haveaffald. I samme ombæring diskuteres det dog, at det er tilladt, at have bålfad, men det blev aldrig skrevet ind i ordensreglerne. 

Den problematik er vi naturligvis nødt til at forholde os til, så pr. dags dato må vi henstille til, at vi følger vores egne ordensregler, og at der ikke må forekomme afbrænding i haverne, herunder afbrænding i bålfade. 

For at få opdateret ordensreglerne så de faktisk reflekterer beslutningen på generalforsamlingen i 2011, og nuværende praksis, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 18. juni kl. 11 i have 39. Vi fremsender snarest invitation og afstemningsforslag.

De bedste hilsner fra Bestyrelsen