Nyhedsbrev – april 2024

Kære alle

Så er sæsonen for alvor skudt i gang. Hækken er grøn, forårsblomsterne springer ud og forude venter 191 kolo-dage. Det er da på alle mulige måder helt i orden ☀️☀️☀️

I tirsdags afholdt den nye bestyrelse konstituerende møde, hvor vi fik fordelt opgaverne, og gået en tur i foreningen. De sidste ugers lune vejr har været godt for ukrudtet, så de fleste steder skal der fjernes en del i hækkene. Husk også at det er den enkelte havelejers ansvar, at holde hele sti-området foran haven fri for ukrudt.

Heldigvis er der god tid til at få det fixet inden vores næste havevandring den 1. maj. I den kommende sæson holder vi bestyrelsesmøder og havevandring den første onsdag i måneden.

Grønne containere
De grønne containere kommer i følgende weekender i år:
26. – 29. April
31. maj – 3. Juni
12. – 15. Juli
16. – 19. August
20. – 23. september
18. – 21. oktober

Parkeringsordning
Som nævnt på generalforsamlingen har SOFO (netværket af de 4 haveforeninger: Oldjorden, Frydenlund, Solvangen og Oldhøjen) fået udfærdiget udkast til en aftale om parkeringskontrol på foreningernes fællesområder. Aarhus Kommune har stillet som krav, at alle 4 foreninger bakker op om aftalen, for at den må indføres. Frydenlund stemte i sidste uge nej til det konkrete forslag, så som det ser ud nu, kan der ikke indføres parkeringskontrol i den kommende sæson. SOFO vil igen tage parkeringsproblematikken op på førstkommende møde. 

Til info for foreningens nyeste kolonister besluttede Oldhøjens generalforsamling allerede i 2022, at Oldhøjens bestyrelse måtte arbejde videre med indhentning af tilbud om parkeringskontrol sammen med de tre andre haveforeninger. Derfor blev der ikke – ligesom Frydenlund – stemt om det i år. 

Havesalg
Hvis du overvejer at sælge din kolonihave i år, skal du være opmærksom på, at der er to mulige tidspunkter for salg:
Første mulighed: Senest den 1. maj skal du give bestyrelsen besked om at du vil sælge, og senest den 15. maj skal du have alle papirerne klar, for at vi kan gå videre med salget. 
Anden mulighed: Senest den 15. august skal du give bestyrelsen besked om at du vil sælge, og senest den 1. september skal du have alle papirerne klar, for at vi kan gå videre med salget. 

Nye byggeretningslinjer
Hvis du vil bygge om eller bygge nyt, skal du være opmærksom på, at Kolonihaveforbundets Aarhuskreds har opdateret byggeretningslinjerne. Du finder dem her 

Aarhuskredsen
Du finder kontaktinfo til Aarhuskredsen og oplysninger om åbningstiderne her

Kloakering
Vi har i dag fået denne gode besked fra Aarhus Kommune: “Stort tillykke – I er hermed den første kommunale kolonihaveforening i kommunen som er komplet spildevandskloakeret!”Tak fordi rigtig mange af jer handlede hurtigt og sørgede for dialog med kloakmesteren. Det betyder, at vi nu endelig er i mål. 

Sæsonens udvalg
Udvalgene for 2024 er på plads, og vi har nu et fest- og aktivitetsudvalg, et containerudvalg, et generalforsamlingsudvalg og et vandudvalg. Det fælles parkeringsudvalg, bliver af gode grunde ikke til noget – men tak til Mette, der tilbød at tage en tjans i udvalget. Vores udvalg for regnvandshåndtering har også trange kår, for selvom gode folk viste interesse, var der ikke nok til et udvalg. Vi hører meget gerne fra andre, der måske har fortrudt, at I ikke fik meldt jer til et udvalg.

Som altid er bestyrelses-mailen kun et par klik væk, hvis I har spørgsmål eller andet godt på hjerte. Ellers kan vi også anbefale at kaste et blik på hjemmesiden. Vi har faktisk fået et fint nyt layout, og vi er – hvis vi selv skal sige det – rimelig friske til at få siden opdateret. Så I kan finde alt muligt blandet godt derinde.

For nu… De bedste hilsner fra bestyrelsen