Generalforsamlingen 2022

Generalforsamlingen blev afholdt d. 13/3-2022 kl. 10. 

Tak for en god og hyggelig generalforsamling. Referatet er vedlagt, og ligeledes det godkendte regnskab og budget. 

Som I kan se i referatet, er der fortsat god plads i udvalgene – så overvej hvilket udvalg I har lyst til at være en del af, og meld gerne tilbage på denne mail. 

Den nye bestyrelse mødes første gang onsdag den 23. marts til et konstitueringsmøde. Herefter sender vi sæsonens første nyhedsmail til jer.

Dagsorden og referat kan ses her